Produktová příručka

PÉČE O VÝROBEK – AMAZAX Handbag

 

 

Vážený zákazníku,

 

děkujeme Vám za případný nákup našeho výrobku značky AMAZAX. Našim cílem je Vaše spokojenost a proto si dovolujeme Vás upozornit na některé skutečnosti o produktech AMAZAX a současně Vám poradit, jak se zakoupeným zbožím zacházet, aby Vám co nejdéle sloužilo.

 

1)      AMAZAX Handbag dále jen „kabelky AMAZAX“ se skládají z nosného těla kabelky, držadel a případně vnitřní tašky.

2)      Tělo kabelky je zhotoveno z lehčeného materiálu EVA, který se vyznačuje svoji lehkostí, měkkostí a zároveň pevností.

3)      Držadla ze syntetické kůže, nebo splétaná provazová držadla lze měnit. Jejich instalace je velmi jednoduchá; všechna držadla se připevňují šroubováním. Závit nedotahujte, aby nevznikl otlak.

4)      Nosné tělo kabelky AMAZAX je vyráběno v několika barevných variantách a je kombinovat se dvěmi druhy držadel a vnitřní plátěnou taškou.

5)      Kabelky AMAZAX jsou módní doplněk určený k přenášení příležitostných malých, lehkých věcí. Kabelka neslouží pro každodenní nošení těžších předmětů nad limit maximální doporučené zátěže. Maximální zatížení kabelky je 2 kg.

6)      Kabelka není vhodná pro přenášení horkých a ostrých předmětů, chemikálií a tekutin bez pevného obalu ani výbušnin. Kabelka není určena pro přenášení, nebo transport zvířat.

7)      Kabelku nepřetěžujte bodově ani jednostranně a používejte ji tak, aby nedocházelo k jejímu rychlému opotřebení, znečištění, nebo mechanickému poškození. Kabelku používejte k účelu, pro který byla vyrobena.

8)      Doporučujeme po použití kabelky vyprázdnit její obsah tak, aby se kabelka kontinuálně nezatěžovala a mohla si tak zachovat svůj původní tvar.

9)      Tělo kabelky lze v rámci údržby omýt vlažnou vodou, vlhkým hadříkem a vytřením do sucha. Kabelku nesušte u tepelného zdroje ani v mikrovlnné troubě. Držadla neperte. V případě jejich ušpinění vlivem účinku potu a tření, nebo poškození lze zakoupit nová.

10)  Kabelka AMAZAX je módní trendový doplněk a předpokládá se její sezonní použití. Kabelka je určena je určena pro použití v suchém prostředí.

11)  Kabelku chraňte před mechanickým poškozením (oděrem, tahem, vrypem, vpichem a řezem), otevřeným ohněm, rozpouštědly, kyselinou a zářením (např. slunečním). Poškození výrobků nedodržením uvedených zásad nemůže být předmětem reklamace.

12)  Kabelka neslouží k zavěšení na pevné předměty (např. kočárek, zábradlí)

13)  U kabelky není dovoleno provádět nevhodné úpravy vyjma povolených výměn výše uvedených součástí.

Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti kabelky a jejich součásti, které vznikly vlivem mechanického používání, záměny v účelovém použiti věci nebo mechanického poškození v závislosti na intenzitě a způsobu používaní. Při používaní kabelky nebo její součásti a vyskytnuvší se možnou vadou může dojit k prohloubení vady až do stavu neopravitelnosti nebo úplného zničení věci. V případě výskytu vady proto výrobek dále nepoužívejte a uplatněte reklamaci bez zbytečného odkladu.

 

 

NÁVOD NA OŠETŘENÍ VÝROBKŮ AMAZAX HANDBAG

 

Výrobky z umělých materiálů lze čistit navlhčeným hadříkem a následně vytřít do sucha. Při namočení je otřete jemným suchým hadříkem a nechejte vyschnout při pokojové teplotě. Výrobky z umělých materiálů nikdy nesušte u tepelného zdroje. Upravte do původního tvaru např. vycpáním papírem, aby si zachovaly tvar.

 

Výrobek z textilu a nylonu není žádoucí promáčet. Lze jej čistit jemným silonovým kartáčkem.

 

Výrobek z proutí a lýka má vyšší citlivost na vlhko. Z tohoto důvodu se nedoporučuje jeho promočení. S ohledem na použitý materiál a sezónní určení u něj dochází k rychlejšímu přirozenému opotřebení. Dojde-li ke navlhnutí, vytvarujte výrobek do původního tvaru, opatrně a pozvolna vysoušejte při pokojové teplotě. Zátěž výrobků z těchto materiálů nesmí přesáhnout 2 kg.

 

Výrobky galantérie nesmí být přetěžovány bodově ani jednostranně, hmotnost obsahu musí být vždy úměrná charakteru pevnosti materiálu výrobku. Používejte ho vždy k účelu, pro který je určen. Respektujte vždy maximální povolenou nosnost 2 kg.

 

Poškození výrobku nedodržením uvedených a všeobecně známých zásad nemůže být předmětem reklamace.

 

Chraňte výrobek před mechanickým poškozením, odřením, roztrhnutím, od ostrých předmětů, propálením, apod a před slunečním zářením. Chraňte jej před chemikáliemi (kyselina, rozpouštědla), před otevřeným ohněm a přímými účinky tepelného zdroje, ochraňujte před promočením.